Piotr Olech

O mnie

Cześć, jestem Piotr. Obecnie jestem koordynatorem merytorycznym i praktykiem wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, pracuję w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Najpierw Mieszkanie to innowacyjny model, którego głównym celem jest rozwiązanie sytuacji długotrwałej bezdomności osób o wysokich potrzebach wsparcia. Jego interwencja opiera się na dwóch zasadniczych elementach, łączących dostęp do mieszkań indywidualnych, zintegrowanych ze wspólnotą, z zapewnieniem specjalistycznego, technicznego, zindywidualizowanego i ciągłego wsparcia. Jestem współzałożycielem i wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Od 2022 roku jestem także członkiem Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (2022-2024). Z wykształcenia jestem socjologiem, ukończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim, jednak to wcześniejsze studia na kierunku praca socjalna w wyjątkowej Szkole Pracowników Służb Społecznych, ukształtowały mnie w sporym zakresie. Podobnie zdobyty zawód renowatora zabytków w szkole średniej, a także zainteresowania i zdolności artystyczne (przez lata byłem aktywnym członkiem gdańskiej sceny graffiti), ciągle mają wielki wpływ na moje życie. Od ponad 20 lat zawodowo zajmuję się projektami społecznymi w Polsce, województwie pomorskim i Gdańsku. Niemal całą swoją pracę zawodową poświęciłem działalności społecznej i rozwiązywaniu trudnych problemów pracując dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, w szczególności w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W latach 2015-2018, przez 3 lata realizowałem służbę publiczną na stanowisku zastępcy dyrektora w Wydziale Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie odpowiadałem za kwestie polityki i integracji społecznej. Tutaj wdrażałem zupełnie nowe działania społeczne miasta Gdańska dotyczące np. migracji i integracji, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, rozwiązywania problemów społecznych, zwalczania ubóstwa, mieszkalnictwa społecznego, wspierania organizacji pozarządowych, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia dłużników, rewitalizacji czy zdrowia psychicznego. Posiadam umiejętności i praktyczne doświadczenie zarówno w samodzielnym realizowaniu zadań, jak i liderowaniu dużym zespołom ludzi. Tworzyłem i prowadziłem, małe jak i duże projekty społeczne, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PHARE, SPO RZL, PO KL, EQUAL, RPO, POWER) czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Moje całe doświadczenie zawodowe było powiązane z pozyskiwaniem, dysponowaniem i wykorzystywaniem środków publicznych na potrzeby realizacji działań społecznych. Byłem ekspertem wielu instytucji publicznych, w tym Komisji Europejskiej, Ministerstw czy samorządów. Mam szerokie doświadczenie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki społecznej. W swoim doświadczeniu zawodowym szczególnie cenię sobie bezpośrednią pracę z osobami wykluczonymi społecznie, prowadziłem m.in. wsparcie dla osób bezrobotnych i bezdomnych w ramach projektu „12 odważnych ludzi…”. Kilka lat temu zostałem laureatem nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej. W grudniu 2018 roku w dowód uznania pracy na rzecz mieszkańców Gdańska w Urzędzie Miejskim otrzymałem Medal Prezydenta Miasta Gdańska z rąk Pawła Adamowicza. Największym wyzwaniem jest dla mnie poszukiwanie dalszych możliwości rozwoju, chciałbym aby działania, które podejmuję dawały mi i innym poczucie sensu i pożyteczności. Chciałbym jednocześnie zachować balans między aktywnością zawodową a sferą życia osobistego i prywatnego, mając czas i przestrzeń dla rodziny (mam dwie córki) i sport (trenuję brazylijskie jiu jitsu). Jeśli chcesz wiedzieć więcej o mojej pracy, doświadczeniu i postrzeganiu świata zapraszam tutaj: Rozmowa i podcast Stacja Zmiana Film o Najpierw Mieszkanie na Youtube Najpierw Mieszkanie w Tygodniku Polityka

Piotr Olech

Adres:
Rogalińska 5b 4
80-809 Gdańsk

Tel.: 48 504 796 727
E-mail: po@piotrolech.pl
NIP: 5832745109
Adres WWW: www.piotrolech.pl

Oferta

Specjalizuję się w działaniach w kilku obszarach tematycznych:

 • Problemy społeczne, w tym ubóstwo i wykluczenie społeczne.
 • Polityka społeczna, w tym pomoc społeczna.
 • Deinstytucjonalizacja, w tym rozwiązania mieszkaniowe.
 • Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe.
 • Strategie, programy i projekty społeczne.
 • Równość i różnorodność.
 • Migracje i międzykulturowość.

Oferuję możliwości realizacji:

 • Szkoleń i warsztatów.
 • Badań i analiz.
 • Ekspertyz i opini.
 • Konsultacji. 
 • Przygotowania i wdrażania projektów.